Enneagram Kişilik Atlası - Uğur Batı

Başlığım sayfa içeriği

       
Dünyanın en çok takip edilen, en popüler kişilik tanıma yöntemi
Enneagram’la Kişilik Atlası Kitabı


Enneagram, zengin kökeninde tarihsel süreçteki bu görüşlerden sürekli alıntılar yapıyor. 1930’lı yıllara kadar da enneagram’ın bilgi temeli bu çerçevede kalıyor.  Bu yıllardan sonra Batı dünyasının enneagram’la tanıştı. Modern psikoloji, böylece enneagram’ın zengin kaynaklarının arasına girdi

Kendini tanı, her insanda bütün insan halleri vardır…


Enneagram yaklaşımı, varlığın özü yanında “varlığın” birliğine işaret eder. Yüce varlığın “varoluşu” insanda ortaya çıkar. O nedenle insan yüksek bir gelişim potansiyeline sahiptir. Bu görüş, enneagram’ı Sufilerin felsefesine yaklaştırır. Varlığa bu yaklaşım, bilgi, hikmet, sevgi, irade, inanç, mükemmellik, gerçek gibi kavramların öneminin altını çizer. Bunlar aynı zamanda kişinin gelişim yönünü ifade eden göstergeler olarak iş görür. Bunlar aynı zamanda, enneagramı insancıllığa daha yaklaştıran unsurlar olarak önem kazanır. İnsan egosunun bu yüce fikirleri kaybetmemesi bir gerekliliktir.


Kişi dış ve iç uyaranlarla bu fikirlerin değerini kaybederse, kendi benliğinden ödün vermiş olur. Bu da onu “kendisine hiç uygun olmayan” zıt duygusal tepkiler geliştirmesine neden olur. Enneagram yönteminde bu durumun adı vardır: Saplanma noktaları (fixations-saplantılar). Bu saplantılı duygular kişiliğin zıttı olan edilgen duygulardır. Aynı zamanda kişi için saplantılardır bunlar: Alınganlık, çekinik olmak, edilgenlik, tembellik, kibirlenme, korkaklık, kin, içine kapanma, melankoli, cimrilik.Enneagram’da kişinin kendisine önemli bir özerklik tanınır. Ennagram için bireyin kendisine ve diğerlerine ait iç dürtüleri büyük önem kazanır. İnsanların soysal, cinsel ya da korunmaya ilişkin içdürtüleri vardır. Kişilik belirleniminde bu önemli bir faktördür. Bunlar birincil güdülerdir. Bu dürtülerden biri ya da fazlası kişide etkin olabilir. Farkına varılan ya da varılmayan iç dürtüler, doğumdan sonra birbirini etkileyerek ve çevre değişkenleri ile çekinik ya da başat (dominant) nitelik kazanarak insanın güdüsel kaynaklarını oluştururlar.  Kişiden kişiye değişmek üzere, aralarında bir hiyerarşi bulunur. Bazen de üst üste yığılır. Kesin olan, bunların harekete geçmesi için fizyolojik bir ihtiyacın gerekliliğidir. Doğal olarak ortaya çıkarlar. Kendiliğinden gelişirler.

2012’de tüm seçkin kitapçılarda…

Uğur Batı’nın beklenen Enneagram’la Kişilik Atlası Kitabı 2012’de tüm kitapçılarda. Kişinin kendini keşfi ve yaşamını şekillendirmesi sürecinde etkin ve köklü bir metodoloji olan Enneagram, Türkiye’de ilk defa akademik düzeyde ve anlaşılır biçimde kitaplaşıyor.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Prof Dr Uğur Batı

Kendine İyi Bak - Uğur Batı